PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK NEGERI 3 PALEMBANG

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN  
1 100 196203311988032002 100 Dra. Hj. Hernawati, MM Perempuan
2 1671041306720011 197206131995031001 1945750652200022 HERI YULIAN Laki-laki